vhed2021_typo_logo.png

//

// 

VÁCLAV

HAVEL

EUROPEAN

DIALOGUES

2021

THE OTHER

EUROPE

On line

Conference

11 - 12 May 2021

logo2.jpg
eu_flag_europe_for_citizens_cs.png

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) otevřel první výzvy

 

Program Evropa pro občany se stal součástí nového programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV), který podporuje následující tématické oblasti:

 

1. Hodnoty EU - ochrana a podpora hodnot Unie

2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví - podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace

3. Angažovanost a účast občanů - podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii

4. Daphne - prevence násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a boj proti nim

 

Pro více informací můžete oslovit Národní kontaktní místo programu CERV:
Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.
hradecky.pavel@vlada.cz

 

Aktuální otevřené výzvy k předkládání žádostí:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv